تراشکاری صنعتی قربانی

تراشکاری صنعتی قربانی شامل گروهی از متخصصان هستند که دور هم جمع شده اند تا در راستای تولید و تعمیر ادوات کشاورزی فعالیت کنند.

حوزه های فعالیت، تولید و تعمیر انواع دستگاه:
  • پنجه غازی در سایز های مختلف
  • دو نهر کن با شاسی ایرانی و صادراتی
  • پلاستیک کش برای صیفی جات
  • کودپاش

محصولات ما

پلاستیک کش

پلاستیک کش

این دستگاه قادر است به طور همزمان عملیات ایجاد پشته مورد نیاز و سپس کشیدن تیپ، کشیدن پلاستیک و نهایتاً پوشاندن پلاستیک با خاک در عرض مورد نیاز را انجام دهد. از این دستگاه برای انواع کشت های زیر پلاستیکی و آبیاری قطره ای تحت فشار و نیز کلیه کشت های صیفی جات استفاده می شود؛ از قبیل کشت هندوانه، طالبی، شمام (ملون)، خربزه، خیار، گوجه فرنگی، توت فرنگی، چغندر قند و ... .
هم چنین قابلیت تجهیز دستگاه پلاستیک کش به دستگاه سوراخ کن پلاستیک برای ایجاد سوراخ در اندازه های مختلف و دلخواه بر روی پلاستیک وجود دارد. از دیگر کارکردها و تجهیزات قابل نصب بر روی این دستگاه، قابلیت دوبلکس سازی آن برای استفاده در زمین های سنگلاخی و ریشه دار (ریشه های زیاد درختی) می باشد. قابل ذکر است که کلیه تراکتورهای 4 و 6 سیلندر توانایی کار با این دستگاه را دارند.

پلاستیک کش

این دستگاه قادر است به طور همزمان عملیات ایجاد پشته مورد نیاز و سپس کشیدن تیپ، کشیدن پلاستیک و نهایتاً پوشاندن پلاستیک با خاک در عرض مورد نیاز را انجام دهد. از این دستگاه برای انواع کشت های زیر پلاستیکی و آبیاری قطره ای تحت فشار و نیز کلیه کشت های صیفی جات استفاده می شود؛ از قبیل کشت هندوانه، طالبی، شمام (ملون)، خربزه، خیار، گوجه فرنگی، توت فرنگی، چغندر قند و ... .
هم چنین قابلیت تجهیز دستگاه پلاستیک کش به دستگاه سوراخ کن پلاستیک برای ایجاد سوراخ در اندازه های مختلف و دلخواه بر روی پلاستیک وجود دارد. از دیگر کارکردها و تجهیزات قابل نصب بر روی این دستگاه، قابلیت دوبلکس سازی آن برای استفاده در زمین های سنگلاخی و ریشه دار (ریشه های زیاد درختی) می باشد. قابل ذکر است که کلیه تراکتورهای 4 و 6 سیلندر توانایی کار با این دستگاه را دارند.

پلاستیک کش

کودپاش

کودپاش های دامی هیدرولیک تولید شده در تراشکاری قربانی در مدل های مختلف اعم از صیفی، زراعی، باغی، تک منظوره، دو منظوره و چند منظوره ساخته می شود.

پنجه غازی
پنجه غازی

پنجه غازی

این دستگاه خاک ورزی و سله شکنی قبل از شروع مرحله کاشت را بر عهده دارد که این عملیات موجب هوادهی و نرم سازی عمق های مختلف خاک می شود.
استفاده از این دستگاه موجب می شود علف های هرز به ویژه گیاهان برگ پهن موجود در خاک از بین برود و زمین کشاورزی یکنواخت گردد.
قابلیت باز شدن دو عدد فاروئر جلو و دو عدد فاروئر عقب برای کندن علف های هرز بعد از کشت نیز از خصوصیت های این دستگاه می باشد.

پنجه غازی

این دستگاه خاک ورزی و سله شکنی قبل از شروع مرحله کاشت را بر عهده دارد که این عملیات موجب هوادهی و نرم سازی عمق های مختلف خاک می شود.
استفاده از این دستگاه موجب می شود علف های هرز به ویژه گیاهان برگ پهن موجود در خاک از بین برود و زمین کشاورزی یکنواخت گردد.
قابلیت باز شدن دو عدد فاروئر جلو و دو عدد فاروئر عقب برای کندن علف های هرز بعد از کشت نیز از خصوصیت های این دستگاه می باشد.

پنجه غازی

دونهر کن

برای ایجاد نهرها در باغبانی و کشاورزی جهت کود ریزی و آبیاری تحت فشار مورد استفاده قرار می دهند این دستگاه متشکل از دو نهرکن قابل ریگلاژ (تنظیم ) می باشد.

دونهرکن